Szanowni Państwo,

Program ten jest skierowany do wszystkich producentów kotłów na ekogroszek z napędem ślimakowym, jak również do producentów napędów ślimakowych oraz sterowników. Od wielu lat spalanie węgla w przydomowych kotłowniach kojarzone jest z zatruwaniem środowiska naturalnego poprzez emisję szkodliwych substancji do atmosfery i nawet dzisiaj trudno to przeświadczenie zmienić. Sytuacja ta zmienia się i wielu ludzi w Polsce dostrzega jak ogromny postęp dokonuje się obecnie w tej dziedzinie. To Wasza drodzy Państwo zasługa. To dzięki wysiłkom konstruktorów i producentów zarówno kotłów jak i sterowników ta dziedzina gospodarki jak żadna inna rozwija się dynamicznie a widok kopcących czarnym dymem kominów odchodzi do przeszłości. W najbliższym czasie rozwój technologii spalania węgla będzie jeszcze bardziej dynamiczny. Świadomość, iż użytkownik nowoczesnego kotła emituje kilkanaście razy mniej szkodliwych substancji, niż użytkownik tradycyjnego kotła stanie się bardziej powszechna. Aby przyśpieszyć ten proces a jednocześnie odkłamać istniejące mity pragnę powołać ogólnopolski program o nazwie „Czyste Powietrze”. Celem tej inicjatywy jest propagowanie informacji o zaletach używania kotłów na ekogroszek wyposażonych w podajnik ślimakowy oraz o korzyściach ekologicznych i ekonomicznych jakie daje zakup i używanie takiego kotła. Program ten zakłada działania zarówno marketingowe, jak również edukacyjne. Liczę, iż najważniejszym beneficjentem tego programu będzie indywidualny użytkownik kotła i całe społeczeństwo. To on mając świadomość, że jego kocioł świetnie wykonany oraz wyposażony w nowoczesną automatykę, która umożliwia efektywne sterowanie procesami spalania, staje się członkiem społeczności realnie dbającej o środowisko. Powodem, dla którego zwracam się do Państwa jest chęć zrzeszenia producentów nowoczesnych urządzeń techniki cieplnej, k tóre są wiel k im dokonaniem w dz iedz inie ochrony środowiska naturalnego. Szanowni Państwo, Dzięki naszej inicjatywie możemy wspólnie dokonać istotnego postępu w zakresie efektywności pracy kotłów. Można sprawić, iż będą pracowały ciszej, zużywały mniej prądu a czas ich bezawaryjnej pracy wydłuży się o ok. 2 lata. W tym celu należy obniżyć opory podajnika i zredukować agresywne działanie związków siarki. To wszystko możemy osiągnąć stosując Carbosmar. Skuteczność jego działania jest potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez Politechnikę Śląską. Tak jak dziś żaden właściciel samochodu nie kwestionuje stosowania oleju w swoim silniku tak wkrótce naturalnym i powszechnym stanie się stosowanie Carbosmaru, jako środka smarującego podajnik ślimakowy. Carbosmar jest produktem w pełni ekologicznym i bezpiecznym. Stosowanie Carbosmaru zgodnie z zaleceniami producenta nie niesie ze sobą żadnego zagrożenia. Przy jego produkcj i nie powstają żadne odpady, ani produkty uboczne.

Co możemy razem zrobić? Bardzo wiele!